Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych Warsztatach Prezentacji Naukowych organizowanych w ramach Projektu Kulturalna Biotechnologia. Warsztaty odbędą się 23 maja w godzinach 10 – 18 w auli B (sala 22) na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kładki 24, Gdańsk. Na warsztaty obowiązują zapisy (link poniżej), które potrwają do 20 maja.

wpid-fb_img_1431514089729.jpg

Rejestracja na warsztaty dla osób zainteresowanych jest obowiązkowa. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny [link]. Zapisy potrwają do 20 maja.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na warsztaty uczestnicy zostaną poinformowani mailowo na adres podany przez nich w formularzu najpóźniej do 21 maja.

Warsztaty poprowadzi dla nas mgr Robert Lasek, doktorant w Zakładzie Genetyki Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem programu „Diamentowy Grant”, konkursu „Złoty Medal Chemii” i stypendium doktoranckiego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego doświadczenie w prezentowaniu prac naukowych potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i na konferencjach, m.in. podczas Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego „Symbioza” (2014), Ogólnopolskich Akademickich Seminariów Studentów Biotechnologii (2013, 2012, 2011), Polskiego Kongresu Genetyki (2013) oraz konferencji „Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska” (2011).

Warsztaty będą składały się z trzech części. Na początek w prelekcji wprowadzającej przedstawione zostaną sugestie dotyczące planowania struktury prezentacji naukowej, ogólnej kompozycji slajdów i przygotowania technicznego. Omówimy też wybrane kwestie związane z samym wygłaszaniem prezentacji i odpowiednią taktyką interakcji z słuchaczami w czasie dyskusji.

Po przerwie pochylimy się nad trudną sztuką projektowania slajdów. Na odpowiednio dobranych przykładach wspólnie przedyskutujemy „stałe fragmenty gry”, tj. m.in. wygląd slajdów tytułowych i końcowych, przechodząc następnie do poszczególnych sposobów prezentacji danych (listy, tabele, wykresy, schematy, ilustracje).

Na trzecią i najważniejszą część warsztatów składać się będą prezentacje 8 wybranych wcześniej Uczestników. Każdy z chętnych będzie miał 7 minut na wygłoszenie swojej prezentacji, po czym 2 minuty poświęcimy na dyskusję merytoryczną. Następnie wspólnie przejdziemy do krytycznej oceny mocnych i słabych stron prezentacji.

Na koniec słowo od Roberta:

 „Pamiętajcie, że przygotowanie i wygłaszanie prezentacji naukowych to sztuka, a nie dogmatyczna nauka – najwięcej uczymy o nich, dyskutując. Wasza aktywność w czasie warsztatów jest zatem nieodzowna! ”

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: kulturalnabiotechnologia@gmail.com Serdecznie zapraszamy!