e-mail: kulturalnabiotechnologia@gmail.com

Projekt Kulturalna Biotechnologia

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Abrahama 58, pokój 36

80-307 Gdańsk

Przewodnicząca projektu
Angelika Michalak
Pracownia Badania Związków Biologicznie Czynnych,
Katedra Biotechnologii,
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Abrahama 58, pokój 166 C

80-307 Gdańsk

e-mail: angelika.michalak@biotech.ug.edu.pl